OPEN CALL – PARTICIPATIEVE KUNSTEN – VORST

16 mars, 2023 | News

OPEN CALL

CET APPEL EST TERMINÉ.

PARTICIPATIEVE KUNSTEN VORST
“WHAT MEANS TOGETHER?”
PARK POÉTIK 2023

Tu as un project participatif dat zorgt voor ontmoetingen en zich kan ontrollen op verschillende plaatsen ?
een poëtische actie ?
a practice surprenant, inspirerend, bouleversant, verrassend ?
WE NEED YOU !

___

Park Poétik strijkt van 17 tot 26 augustus 2023, van donderdag tot en met zaterdag, met een wijkradio neer op in het Marconipark in Hoog Vorst om er poëzie te strooien en het onzichtbare zichtbaar of hoorbaar te maken. Op basis van deze buurtradio en met het oog op een interactie hiermee, zijn we op zoek naar participatieve artistieke projecten die een band scheppen tussen bewoners en die uitnodigen tot collectieve actie. Dit jaar gaan we aan de slag rond het thema “WHAT MEANS TOGETHER?”. We nodigen kunstenaars uit om een interventie te creëren rond dit thema of om een bestaand project voor te stellen.

Vul het formulier in : participatieve kunsten Vorst

___

Du 17 au 26 août 2023, du jeudi au samedi, Park Poétik descend dans le parc Marconi dans le haut de Forest avec une radio de quartier pour semer la poésie, pour rendre l’invisible visible ou audible. En s’appuyant sur cette radio de quartier, et en imaginant une interaction avec celle-ci, nous sommes à la recherche un projet artistique participatif créant un lien entre les habitant.e.s et invitant à l’action collective. Cette année, nous travaillerons sur le thème : “WHAT MEANS TOGETHER ?”. Nous invitons les artistes à créer une intervention autour de ce thème ou de proposer un projet existant.

Remplis le formulaire : arts participatifs Forest 

___

From 17 to 26 August 2023, from Thursday to Saturday, Park Poétik will be in the Marconi Park in Forest with a neighbourhood radio to sow poetry, to make the invisible visible or audible. Based on this neighbourhood radio station, and imagining an interaction with it, we are looking for a participatory art project creating a link between the inhabitants and inviting them to collective action. This year, we will work on the theme: “WHAT MEANS TOGETHER? We invite artists to create an intervention around this theme or to propose an existing project.

Fill in the form : participative arts in Forest

 

DEADLINE : 10.04 2023
Vragen?
lisa@parkpoetik.be
0495 48 51 41

 


FAITES PASSER LE MOT ! VERTEL HET VOORT !


 

Pin It on Pinterest

Share This