Open Call – Commune de Forest

26 maart, 2024 | Nieuws

Park Poétik palmt in 2024 opnieuw de straten in van Vorst en Sint-Gillis. Het poëtisch zomerfestival organiseert jaarlijks tal van activiteiten, voorstellingen, concerten, kunst en projecten in de openbare ruimte.
Het lokaal cultuurbeleid van de gemeente van Vorst heeft als doel om de artiesten, kunstenaars en culturele organisaties die gevestigd zijn in onze gemeente te ondersteunen en een plaats te bieden om hun projecten te tonen en te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan die doelstelling én om tegelijkertijd Park Poétik te ondersteunen, lanceert de gemeentelijke cel cultuur een projectoproep voor artiesten, kunstenaars, makers en cultuurorganisaties gevestigd in Vorst om tijdens een van de Fiesta-momenten of tijdens het slotfeest van Park Poétik hun project of voorstelling naar het grote publiek te brengen.

 

Concrete voorwaarden

– De kunstenaar, artiest of vereniging is gedomicilieerd of gevestigd in de gemeente Vorst
– Het project kan plaatsvinden op een of meerdere van deze data, tijdens een Mini-Fiesta of het slotfeest:
  • 20 of 22 juni 2024
  • 27, 28 of 29 juni 2024
  • 4, 5, 6 of 7 juli 2024
  • 17 of 18 augustus 2024
  • 24 augustus 2024 (slotfeest)
– Het project kan plaatsvinden in openlucht en in de openbare ruimte, meer bepaald op een of meerdere van deze plekken
  • Sint-Denijsplein Vorst
  • Marconipark Vorst
  • Park van Vorst
– Het project staat open voor iedereen.
– Het project wordt georganiseerd volgens de regels van de bevoegde autoriteiten.
Facturatie aan de gemeente moet mogelijk zijn (artiest moet een Belgisch bankrekeningnummer hebben OF factureren via een derde instantie zoals bijvoorbeeld SMART).
Bij de selectie wordt rekening gehouden met artistieke originaliteit, verbeeldingskracht, lokale verankering, productionele autonomie, aanpassing aan de openbare ruimte, weerbestendigheid, participatiegraad met het publiek, diversiteit binnen de selectie, balans tussen budget en geleverde prestatie (de jury behoudt zich het recht voor om een tegenvoorstel te doen op het vlak van budget indien er geschat wordt dat er geen goede balans is) en aansluiting bij het globale thema van Park Poétik (Wat betekent samen?).
Per voorstel kan een maximaal bedrag van € 2000 worden gevraagd (BTW en alle kosten inbegrepen).
DEADLINE: Je kan je dossier indienen tot en met zondag 28 april 2024.

>> formulier << 

Pin It on Pinterest

Share This