Broedplek

De broedplaats is het kloppend hart van Park Poétik om sociale impact te creëren. Park Poétik brengt mensen samen rondom een gemeenschappelijk verhaal door ruimte te maken voor talentontwikkeling en zo samen stad te maken.

 

 

DREAMCATCHING & CONCEPT MAKING: het zandlopermodel

Al diegenen die Park Poétik vormgeven en betrokken zijn bij brainstormsessies en de uitwerking van de poëtische interventies noemen we de “dreamcatchers”. Zij gaan na de zomer aan de slag en werken nieuwe of aangepaste dromen uit op basis van vorige editie(s) en bepalen het thema en de inhoudelijke lijn van de volgende editie om een coherentie te garanderen. Dit proces neemt ruim 6 maanden in beslag. Ze reiken daarvoor ook de hand aan nieuw- of oudkomers. De “dreamcatchers” zijn believers in de kracht van participatief werken en vormen een bonte maar niet-exclusieve groep van artiesten, bewoners, vrijwilligers, socio-culturele organisaties en lokale overheden.

De groep “dreamcatchers” werkt organisch en blijft open en toegankelijk voor iedereen die wil meeschrijven aan het collectief verhaal. Naarmate het proces vordert worden er werkgroepen ingericht rond bepaalde poëtische interventies met een zelfde participatieve insteek of vorm. Zo ontstaan er verschillende concepten die op hun beurt verder worden uitgewerkt. De “conceptmakers” kiezen zelf voor welk concept zij zich willen engageren. Het coördinatieteam treedt op als bewaker van het participatief proces en wil op die manier bijdragen aan talentontwikkeling en kansen bieden aan mensen om te groeien (coaching, vorming, tijdelijke tewerkstelling, …). De broedplaats is het kloppend hart van Park Poétik om sociale impact te creëren.

Lees meer over de filosofie achter Park Poétik

Wil je meedoen?

Pin It on Pinterest

Share This