Ontmoeting

Park Poétik benadert de openbare ruimte als actieve ontmoetingsplek voor jong en oud, en zoekt daarom het publiek op waar het zich bevindt met een grote diversiteit aan poëtische interventies om de participatiekansen te verhogen, en gaat daarvoor meertalig aan de slag.

 

PARTICIPATIEVE KUNSTENZOMER…

Een zomer lang zaaien we verwondering op straten, pleinen en in parken om een explosie aan indrukken en reacties teweeg te brengen. Er worden verschillende participatiestrategieën aangewend om met de meer dan 100 poëtische interventies  in te kunnen zetten op verschillende soorten ontmoetingen. We hanteren hiervoor het participatiecontinuüm dat door Demos ontwikkeld werd en waar elke strategie een aparte benadering heeft van hoe je publiek kan betrekken; van louter toevallig tot doelbewust, van inspraak gevend tot co-creërend en ruimte makend.

Door in te zetten op verschillende participatiestrategieën tijdens de kunstenzomer verhogen we de kans om het publiek actief te betrekken. Ook worden de concepten uitgewerkt in functie van de omgeving en het aanwezige publiek. Met Park Poétik werken we hoofdzakelijk plaatsgericht en zoeken we dus het publiek op daar waar het het zich bevindt, met name in de openbare ruimte. Deze aanpak is sterk drempelverlagend waardoor we een superdiverse doelgroep kunnen aanspreken en betrekken, waaronder ook mensen die leven in maatschappelijke kwetsbaarheid. We zijn ons er erg van bewust dat mensen in kwetsbaarheid vaak verstoken zijn van cultuur en verwondering.

De coronacrisis heeft dit nog eens op scherp gesteld wat ons bevestigt dat wij voor deze
mensen een lans moeten breken. Onze doelgroep is bijgevolg een sociaal-demografische afspiegeling van de wijken waarin we aan de slag gaan. Door de participatieve en inclusieve aanpak van het strooien van poëzie, wordt de openbare ruimte een artistieke ontmoetingsplek en brengen we de kunsten dichter aan huis waarbij we antwoorden zoeken op vraagstukken zoals: Wie heeft recht op cultuur? Wie heeft er recht op stad? Voor wie wordt kunst gemaakt? Wie wordt er uitgesloten? Wie wordt er vergeten? Wie wordt er niet gerepresenteerd? Deelnemen aan het cultureel leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom willen we cultuurparticipatie voor een breed publiek centraal zetten in onze doelstellingen.

Door onze publieksbemiddeling radicaal in te zetten op de kleine ontmoeting slagen we erin een breder en nog diverser publiek te bereiken en hopen we hen te kunnen betrekken. Via de dialoog die we opzoeken, geven we bewoners een stem en luisteren we naar hun dromen zodat ook zij kunnen deelhebben aan Park Poétik. Dit willen we zo inclusief mogelijk doen zodat ook mensen die kwetsbaar zijn, recht op cultuur krijgen.

Door de veelheid aan interventies in de openbare ruimte en onze radicale bemiddeling konden we 25 000 personen bereiken in 2021.

 

MEERTALIGHEID

Park Poétik communiceert consequent tweetalig in het Nederlands en het Frans in alle officiële communicatie maar soms ook meertalig (Engels, Arabisch, Portugees, Spaans, …). Op het terrein, omarmt Park Poétik de meertaligheid nog meer en past zich aan de omgeving aan waardoor zowel vrijwilligers, publiek als artiesten zich kunnen uitdrukken in hun moedertaal om op die manier een warme sfeer te creëren waar alle Brusselaars zich welkom voelen. Zo is het manifest (onze droom) vertaald in meer dan 10 talen en willen we dit nog uitbreiden. We creëren tevens een omgeving waar nieuwkomers of anderstaligen op een positieve manier met het Nederlands in contact komen en kansen krijgen om hun taalkennis te verbeteren door het aanbieden van stageplaatsen en oefenkansen.

 

 

Wil je meedoen?

Pin It on Pinterest

Share This