Home Programma participatief atelier Workshops naaien | TRANSMIGRATION
Park Poétik

Organisator

Park Poétik
GC Pianofabriek

Locatie

GC Pianofabriek
Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Datum

6 juli, 2023
Voorbij!

Tijd

13:00 - 15:00

Workshops naaien | TRANSMIGRATION

Workshops naaien en initiatie / Uitwisselingsworkshop, creatie van kostuums voor de voorstelling Transmigratie.

Tijdens Fort Chaud zal Precy Numbi haar “TRANSMIGRATION” kostuums op straat maken met de naaigroep van ASBL Femma quartier.

Precy Numbi is een eco-futuristisch beeldend kunstenaar, beeldhouwer en performer. Na zijn studies grafische en plastische kunsten aan de Academie voor Schone Kunsten van Kinshasa, zette hij zich politiek in door op te komen voor de mensenrechten via militante optredens in de openbare ruimte. Vervolgens verhuisde hij naar Goma om een artistieke praktijk te ontwikkelen die geworteld is in de regio. Vanaf 2017 begon hij internationaal te reizen met de performance van de robot sapiens Kimbalambala. Precy Numbi getuigt van zijn tijd en maatschappij door creatieve oplossingen voor te stellen. Hij nodigt kijkers uit om de symptomen van de wegwerpmaatschappij te observeren door hun eigen gedrag te weerspiegelen in zijn werken en performances en de mensen te laten interageren. Precy stelt het alsvolgt “Mijn werken zijn erfgoed: gemaakt met de goederen van gisteren, die het afval van vandaag en de hoop van morgen zijn geworden.” Gebruikte plastic flessen, autowrakken, elektronisch afval, gebruikte kleding, enz. zijn zijn voornaamste bronnen voor zelfexpressie. Of hij ze nu omvormt tot poëtische films, analoge personages, levende sculpturen of hedendaagse maskers, zijn voornaamste doel is de kracht van het menselijk verzet en de veerkracht te tonen tegenover diverse problemen.

06/07 – 07/07 – 08/07
13/07 – 14/07

/////////////////////////////////

Workshop et initiation / Atelier d’échange, création des costumes pour la performance Transmigration.

Pendant Fort Chaud, Precy Numbi créer ses costumes « TRANSMIGRATION » sur la rue, avec le groupe de couture de l’ASBL Femma quartier.

Precy Numbi est un artiste visuel éco-futuriste, sculpteur et performeur. Après un diplôme en Arts graphiques et en Arts plastiques à l’académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il s’engage politiquement pour le respect des droits humains à travers des performances militantes qu’il réalise dans l’espace public. Il s’implante par la suite à Goma pour construire une pratique artistique ancrée sur le territoire de cette région. A partir de 2017, il entame des déplacements internationaux avec la performance du robot sapiens Kimbalambala qu’il fait intervenir à l’échelle internationale. Precy Numbi témoigne de son temps et de la société en proposant des solutions créatives. Il invite le spectateur à mirer les symptômes d’une société qui jette et par là même, le reflet de ses propres comportements dans ses œuvres et ses performances, en interagissant avec lui. « Mes œuvres sont patrimoniales : créées avec les biens d’hier, devenus déchets d’aujourd’hui et espoir pour demain ». Bouteilles plastiques usagées, carcasses de voitures, déchets électroniques, vêtements usagés, etc. constituent ses ressources premières pour s’exprimer. Qu’il les transforme en films poétiques, en personnages analogiques, en sculptures vivantes, ou encore en masques contemporains, il veut d’abord montrer la force de la résistance et la résilience humaine face à diverses problématiques.

///////////////////////////////

Workshop and initiation / Exchange workshop, creation of costumes for the Transmigration performance.

During Fort Chaud, Precy Numbi creates her “TRANSMIGRATION” costumes on the street, with the sewing group of ASBL Femma quartier.

Precy Numbi is an eco-futurist visual artist, sculptor and performer. After graduating in Graphic Arts and Plastic Arts from the Kinshasa Academy of Fine Arts, he became politically committed to the respect of human rights through militant performances in public spaces. He then moved to Goma to develop an artistic practice rooted in the region’s territory. In 2017, he began to travel internationally with the performance of the robot sapiens Kimbalambala. Precy Numbi bears witness to his time and society by proposing creative solutions. He invites viewers to mirror the symptoms of a throwaway society, and in so doing, mirror their own behavior in his works and performances, by interacting with them. “My works are patrimonial: created with yesterday’s goods, which have become today’s waste and tomorrow’s hope. Used plastic bottles, car wrecks, electronic waste, used clothing and so on are his primary resources for self-expression. Whether he transforms them into poetic films, analog characters, living sculptures or contemporary masks, his primary aim is to show the strength of human resistance and resilience in the face of various problems.

Pin It on Pinterest

Share This