Stadslab

Park Poétik functioneert als een stadslab en experimenteert met innovatieve en coöperatieve organisatiestructuren en samenwerkingsvormen.

Aangezien Park Poétik participatief werken centraal stelt en je enkel de participatie krijgt waar je zelf ruimte voor maakt, zal er vanuit die labfunctie veel ervaring en kennis opgedaan worden op vlak van samenwerken met partners en met participanten.
Deze kennis willen we delen.

NEW GOVERNANCE : het atomiummodel

Voor de totstandkoming van de kunstenzomer, maakt Park Poétik ruimte en plaats voor verbindingen tussen in- en outsiders, tussen individuen en organisaties, maar ook tussen overheden om samen stad te maken. We bouwen uiteraard voort op de jarenlange ervaring in het verenigen van een groeiende groep partners rond een vlaggenloos, gezamenlijk project. We zetten des te meer in op het geloof van de kracht van synergie. Aangezien ruimte maken een strategische doelstelling is willen we het idee van het atomiummodel hanteren waar verschillende deelwerkingen als een autonome ‘atomium bol’ kunnen gezien worden. Zo kan de vrijwilligerswerking uitgroeien tot een zelforganisatie met een eigen beleid op maat of zou er een coöperatieve kunnen opgericht worden met de functie van een fonds voor het inzamelen van alternatieve inkomsten. Op die manier ontstaat een hybride organisatievorm die, mits een goede governance (duidelijke engagementen en bepaling van verantwoordelijkheden),
een innovatief samenwerkingsmodel kan bewerkstelligen in de culturele sector.

STORYTELLING & KENNISDELING

Door het betrekken van artiesten, bewoners en organisaties die bruggen slaan, ontstaan er krachtige verhalen die we via digitale storytelling verbreden en delen. Die verhalen kunnen anderen inspireren. Analoog willen we wij de kwetsbaren, lees de minder geconnecteerden, bereiken.

We willen uitgroeien tot een lerend netwerk en een actieve rol opnemen voor kennisdeling rond participatief werken i.s.m. Demos en Lasso. Onze participatieve methode willen we in de toekomst documenteren via een “open source platform”. We hopen zo ook te wegen op het debat rond de toegankelijkheid van de kunsten.

Wil je meedoen?

Pin It on Pinterest

Share This