City lab

Park Poétik functions as an urban lab and experiments with innovative and cooperative organisational structures and forms of cooperation.

Since Park Poétik focuses on participatory work and you only get the participation you make room for, a lot of experience and knowledge will be gained from this lab function in terms of working with partners and with participants. We want to share this knowledge.

NEW GOVERNANCE: the Atomium model

Voor de totstandkoming van de kunstenzomer, maakt Park Poétik ruimte en plaats voor verbindingen tussen in- en outsiders, tussen individuen en organisaties, maar ook tussen overheden om samen stad te maken. We bouwen uiteraard voort op de jarenlange ervaring in het verenigen van een groeiende groep partners rond een vlaggenloos, gezamenlijk project. We zetten des te meer in op het geloof van de kracht van synergie. Aangezien ruimte maken een strategische doelstelling is willen we het idee van het atomiummodel hanteren waar verschillende deelwerkingen als een autonome ‘atomium bol’ kunnen gezien worden. Zo kan de vrijwilligerswerking uitgroeien tot een zelforganisatie met een eigen beleid op maat of zou er een coöperatieve kunnen opgericht worden met de functie van een fonds voor het inzamelen van alternatieve inkomsten. Op die manier ontstaat een hybride organisatievorm die, mits een goede governance (duidelijke engagementen en bepaling van verantwoordelijkheden),
een innovatief samenwerkingsmodel kan bewerkstelligen in de culturele sector.

TORYTELLING & KNOWLEDGE SHARING

By involving artists, residents and organisations that build bridges, powerful stories are created that we broaden and share through digital storytelling. These stories can inspire others. Analogously, we want to reach the vulnerable, read the less connected.

We want to grow into a learning network and take an active role in sharing knowledge about participatory work in collaboration with Demos and Lasso. In the future, we want to document our participatory method via an "open source platform". In this way, we also hope to weigh in on the debate around the accessibility of the arts.

Wil je meedoen?

Pin It on Pinterest

Share This